_Dokumentacioni dosijei

Tip objekta

Autor

Godina

Lokacija

Jugoslovenska udružena banka

Pregledaj Preuzmi
autor Jelica Jovanović

Administrativna zgrada fabrike aviona Ikarus

Pregledaj Preuzmi

Ambasada Češke Republike u Beogradu

Pregledaj Preuzmi

BIGZ Beogradski izdavačko-grafički zavod

Pregledaj Preuzmi

Blok 28 – „Televizorka“

Pregledaj Preuzmi

Blok 28 – kule

Pregledaj Preuzmi

Blok 28 – Potkovica

Pregledaj Preuzmi

Vojno-medicinska akademija (VMA)

Pregledaj Preuzmi

Generalštab – Kompleks zgrada Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu (SSNO)

Pregledaj Preuzmi

Dom Vojske Šabac

Pregledaj Preuzmi

Društveno politički centar Aranđelovac – Zgrada skupštine opštine Aranđelovac

Pregledaj Preuzmi

Eksperimentalni stambeni blokovi 1 i 2 na Novom Beogradu

Pregledaj Preuzmi

ŽELEZNIČKA STANICA NOVI SAD

Pregledaj Preuzmi

Zanatski dom u Beogradu – Palata Radio Beograda

Pregledaj Preuzmi

Zgrada Banovine u Novom Sadu

Pregledaj Preuzmi

Zgrada doma novinara

Pregledaj Preuzmi

Zgrada Univerzitetske dečije klinike

Pregledaj Preuzmi

Zgrada Urbanističkog zavoda i Zavoda za izgradnju Beograda

Pregledaj Preuzmi

Komanda Vazduhoplovstva

Pregledaj Preuzmi

Kompleks starog Beogradskog sajmišta

Pregledaj Preuzmi

Leskovački sajam tekstila – okrugli paviljon

Pregledaj Preuzmi

Muzej 21. oktobar

Pregledaj Preuzmi

Muzej 25. maj

Pregledaj Preuzmi

Muzej afričke umetnosti

Pregledaj Preuzmi

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Pregledaj Preuzmi

Muzej savremene umetnosti u Beogradu

Pregledaj Preuzmi

Narodna biblioteka Srbije

Pregledaj Preuzmi

Naselje Cerak vinogradi

Pregledaj Preuzmi

Objekat Vojne štamparije i Geografskog instituta JNA

Pregledaj Preuzmi

Palata Srbija

Pregledaj Preuzmi

Park prijateljstva

Pregledaj Preuzmi

Poslovna zgrada NIP Politika

Pregledaj Preuzmi

PRIZAD (Privilegovano Izvozno Akcionarsko Društvo) – TANJUG (Telegrafska Agencija Nove Jugoslavije)

Pregledaj Preuzmi

Robni magazin

Pregledaj Preuzmi

Sava Centar i Hotel Interkontinental

Pregledaj Preuzmi
arhiv krusevac

Slobodište – simbolična nekropola sa pozornicom pod vedrim nebom (Partizanska nekropola)

Pregledaj Preuzmi
RZZSK

Spomen park Bubanj

Pregledaj Preuzmi

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog u Novom Sadu

Pregledaj Preuzmi

Spomen-kompleks „Kadinjača“

Pregledaj Preuzmi

Stambeni kompleks “Stepenice” u blokovima 61-62-63 na Novom Beogradu – sistem IMS

Pregledaj Preuzmi

Stambeni kompleks “Stepenice” u blokovima 61-62-63-64 na Novom Beogradu – panelni sistem Rad Balensi (Balancy)

Pregledaj Preuzmi

Trg Partizana u Užicu

Pregledaj Preuzmi

Hotel Metropol

Pregledaj Preuzmi

ŠEST STAMBENIH KULA NA ZVEZDARI

Pregledaj Preuzmi