_Reference

Medijateka

THE NUTSHELL MEDIA: Pokretači #75 Vladana Putnik Prica o Beogradskom nasleđu – Distrikt 6 / Beograd link

Film o Branku Žeželju link

Audio KC Reh: „Gde su bili, šta su radili: Sanja Horvatinčić, Irena Šentevska i Jelica Jovanović – Konkretna utopija (2)“ link

Audio KC Reh: „Gde su bili, šta su radili: Vladimir Kulić i Jelica Jovanović – Konkretna utopija u MOMI“ link

Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980 | MoMA LIVE link

Zvuk moderne – LP Duo link

Emisija Grad Radio Beograda 2: „Arhitekta Milutin Glavički (1930-1987)“ link

Emisija Grad Radio Beograda 2: „‘Novi’ Muzej savremene umetnosti u Beogradu“ link

Emisija Redakcije za istoriografiju – RTS Trezor „Mreža predajnika u Srbiji: Nova Avala“ link

Emisija Redakcije za istoriografiju – RTS Trezor „Beograd u 21. veku“ link

Emisija Redakcije za istoriografiju – RTS Trezor „Sećanje na Čedu Janjića i Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva“  link

Emisija Redakcije za istoriografiju – RTS Trezor „Betonski cvet“ link

Emisija RTV Slovenija o projektu “Nedovršene modernizacije” link

The Western Balkans on the architecture map, predavanje Hansa Ibelingsa link

Bibliografija

Spisak članaka o srpskoj međuratnoj  i posleratnoj arhitekturi modernizma (besplatno, dostupno na Internetu):

Oliver Minić, Razvoj Beograda i njegova arhitektura između dva rata, Godišnjak grada Beograda I, Beograd 1954,  177-188. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/Godisnjak%20I/GodisnjakI177-188.pdf

Bogdan  Nestorović, Evolucija beogradskog stana, Godišnjak grada Beograda II, Beograd 1955, 247-270. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakII/GodisnjakII247-270.pdf

Milorad Pantović, Novo beogradsko sajmište, Godišnjak grada Beograda IV, Beograd 1957, 597-612. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakIV/GodisnjakIV597-612.pdf

Aleksandar Sekulić, Prvi beogradski sajam između Prvog i Drugog svetskog rata, Godišnjak grada Beograda IV, Beograd 1957, 587-596. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakIV/GodisnjakIV587-596.pdf

Oliver Minić, Dvadeset godina planskog rasta Beograda, Godišnjak grada Beograda XI-XII, Beograd 1964-1965, 87-98. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXI-XII/GXI-XII_87-98.pdf

Bratislav Stojanović, Posleratna beogradska arhitektonska izgradnja, Godišnjak grada Beograda XVII, Beograd 1970, 201-236. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXVII/GodisnjakXVII201-236.pdf

Bratislav Stojanović, Istorija Novog Beograda (I deo), Godišnjak grada Beograda XXI, Beograd 1974, 211-236. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXXI/211-236GodisnjakXXI-1974.pdf

Bratislav Stojanović, Istorija Novog Beograda (I deo), Godišnjak grada Beograda XXII, Beograd 1975, 199-218. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXXII/199-218GodisnjakXXII.pdf

Branko Petričić, Prve urbanističke realizacije, Godišnjak grada Beograda XXII, Beograd 1975, 219-234. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXXII/219-234GodisnjakXXII.pdf

Zoran Manević, Zlokovićev put u modernizam, Godišnjak grada Beograda XXIII, Beograd 1976, 287-298. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXXIII/287-298GodisnjakXXIII-1976.pdf

Zoran Manević, Beogradski arhitektonski modernizam, Godišnjak grada Beograda XXVI, Beograd 1979, 209-226. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXXVI/209-226GGBXXVI1979.pdf

Branko Maksimović, Od arhitekture ka urbanizmu Novog Beograda, Godišnjak grada Beograda XXVIII, Beograd 1981, 223-234. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXXVIII/223-235.pdf

Bratislav Stojanović, Memorijalni centar „Jospi Broz Tito“ – prostorni okviri i perspektivne mogućnosti, Godišnjak grada Beograda XXX, Beograd 1983,  161-194. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXXX/161-194GodisnjakXXX1983.pdf

Bratislav Stojanović, Beograd – u ratnom vihoru i četrdeset godina u socijalističkoj Jugoslaviji. Osvrt (na taj period) sa gledišta urbanističkog razvoja i arhitektonske izgradnje, Godišnjak grada Beograda XXXI, Beograd 1984,  177-190. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/1984-XXXI/177-190GodisnjakgradaBeograda%201984.pdf

Olga Milićević-Nikolić, Uređenje Trga Marksa i Engelsa u Beogradu, Godišnjak grada Beograda XXXV, Beograd 1988,  227-233. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/1988-XXXV/227-233Godisnjak%20grada%20Beograda%201988.pdf

Aleksandar Kadijević, Život i delo arhitekte Dragiše Brašovana (1887-1965), Godišnjak grada Beograda XXXVII, Beograd 1990,  141-173. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/1990-XXXVII/141-173Godisnjak%20grada%20Beograda%201990.pdf

Marina Đurđević, Život i delo arhitekte Milana Zlokovića (1898-1965), Godišnjak grada Beograda XXXVIII, Beograd 1991,  145-168. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/1991-XXXVIII/145-168Godisnjak%20grada%20Beograda%201991.pdf

Bratislav Stojanović, Pola veka Slavije (1941-1991), Godišnjak grada Beograda XXXIX, Beograd 1992,  203-219. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/1992-XXXIX/203-219Godisnjak%20grada%20Beograda%201992.pdf

Marina Đurđević, Grigorije Samojlov (arhitektonski opus), Godišnjak grada Beograda XLIV, Beograd 1997,  257-272. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/Godisnjak44/257-272-Marina-Djurdjevic-Godisnjak44.pdf

Tanja Damljanović, Arhitekta Svetomir Lazić (1894-1985), Saopštenja XXIX, Beograd 1997,  249-262. http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Saopstenja/Saopstenje-XXIX-1997/Saopstene_XXIX_1997_Arhitekta_Svetomir_Lazic.pdf

Marina Đurđević, Prilog proučavanju delatnosti arhitekte Valerija Vladimiroviča Staševskog u Beogradu, Godišnjak grada Beograda XLV – XLVI, Beograd 1998-1999,  150-171. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXLV-XLVI/150-171GodisnjakXLV-XLVI1998-99.pdf

Ljiljana Blagojević, Porodična kuća u modernoj arhitekturi Beograda u periodu između dva svetska rata – Kritička analiza četiri antologijska primera, Godišnjak grada Beograda XLV – XLVI, Beograd 1998-1999,  172-194. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXLV-XLVI/172-194GodisnjakXLV-XLVI1998-99.pdf

Saša Mihajlov, Prilog proučavanju arhitektonskog dela Milana Minića u Beogradu, Godišnjak grada Beograda XLVII – XLVIII, Beograd 2000-2001,  225-238. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXLVII-XLVIII/225-238GodisnjakXLVII-XLVIII2000-2001.pdf

Slobodan Bogunović, Teorija pokrenutosti prostora kao filosofski osnov zgrade Generalštaba vojske Jugoslavije u Beogradu, Godišnjak grada Beograda XLVII – XLVIII, Beograd 2000-2001,  252-262. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakXLVII-XLVIII/252-262GodisnjakXLVII-XLVIII2000-2001.pdf

Miodrag Jovanović, Francuski arhitekt Eksper i »ar deko« u Beogradu, Nasleđe III, Beograd 2001, 67-83. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2013/nasledje3/4_miodrag_jovanovic.pdf

Milan Prosen, Prilog poznavanju beogradskog opusa Grigorija I. Samojlova, Nasleđe III, Beograd 2001, 89-104. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2013/nasledje3/6_milan_prosen.pdf

Dijana Milašinović Marić, Srpska istoriografija o arhitekti Milanu Zlokoviću, Arhitektura i Urbanizam 9, Beograd 2002, 62-69. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2002/0354-60550209062M.pdf

Ljiljana Miletić-Abramović, Kopitareva gradina III, Moderna arhitektura (1928-1998), Arhitektura i Urbanizam 11, Beograd 2002, 65-71. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2002/0354-60550211065M.pdf

Marta Vukotić Lazar, Stanko Kliska (1896-1969), Arhitektura i Urbanizam 12/13,  Belgrade 2003, 122-127. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2003/0354-60550313122V.pdf

Marta Vukotić Lazar, Staro beogradsko sajmište, Godišnjak grada Beograda LI, Beograd 2004,  143-168. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLI/GodisnjakLI-143-168.pdf

Milica Ceranić, Istorija i arhitektura Palate »Albanija« u Beogradu, Nasleđe VI, Beograd 2005, 147-162. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2013/nasledje6/10-milica-ceranic.pdf

Peter Krečič, Crkva sv. Antuna Padovanskog u Beogradu – ocena zaštite spomenika i smernice obnove, Nasleđe VI, Beograd 2005, 195-210. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2013/nasledje6/14-peter-krecic.pdf

Milan Prosen, O radu beogradskog arhitekte Jovana Bjelovića, Nasleđe VI, Beograd 2005, 133-145. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2013/nasledje6/9-milan-prosen.pdf

Biljana Mišić, Beogradski sajam, Nasleđe VII, Beograd 2006, 127-149. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/7/7_biljana_misic.pdf

Aleksandar Ignjatović, Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu, Nasleđe VII, Beograd 2006, 87-118. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/7/5_aleksandar_ignjatovic.pdf

Svetislav Vučenović, Revitalizacija Starog sajmišta Beograda, Nasleđe VII, Beograd 2006, 207-216. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/7/10_svetislav_vucenovic.pdf

Simonida Rkalović, Hotel „Pošta”, Nasleđe VII, Beograd 2006, 219-224. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/7/11_simonida_rkalovic.pdf

Ivan R. Marković, Jugoslovenska udružena banka arhitekte Hugo Erliha, Arhitektura i Urbanizam 18-19,  Beograd 2006, 127-133. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2006/0354-60550619127M.pdf

Dijana Milašinović Marić, Kritika socrealizma iz ugla savremenika arhitekte Milorada Macure, Arhitektura i Urbanizam 18-19,  Beograd 2006, 134-139. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2006/0354-60550619134M.pdf

Marta Vukotić Lazar, Jasmina Djokić, Complex history as a source of planning problems: old Belgrade fairground, Spatium 13, Belgrade 2006, 34-40. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-569X/2006/1450-569X0614034V.pdf

Aleksandra M. Dabižić, Modernistička celina Zemuna, Nasleđe VIII, Beograd 2007, 61-70. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/5_aleksandra_dabizic.pdf

Milica Ceranić, Delatnost arhitekte Andreja Vasiljeviča Papkova u Beogradu, Nasleđe VIII, Beograd 2007, 71-85. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/6_milica_ceranic.pdf

Simonida Rkalović, Hotel „Prag“, Nasleđe VIII, Beograd 2007, 87-94. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/7_simonida_rkalovic.pdf

Milan Prosen, O socrealizmu u arhitekturi i njegovoj pojavi u Srbiji, Nasleđe VIII, Beograd 2007, 95-117. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/8_milan_prosen.pdf

Biljana Mišić, Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu, Nasleđe VIII, Beograd 2007, 129-150. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/10_biljana_misic.pdf

Dragana Mecanov, Mogućnosti (re)definisanja i predlog periodizacije graditeljskog nasleđaNasleđe VIII, Beograd 2007, 151-170. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/11_dragana_mecanov.pdf

Neda Knežević, Revitalizacija Termoelektrane „Snaga i Svetlost“ u Beogradu, Nasleđe VIII, Beograd 2007, 209-222. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/15_neda_knezevic.pdf

Marija Drljević, O arhitekturi zgrade Predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva u Beogradu, Arhitektura i Urbanizam 20-21, Beograd 2007, 127-133.  http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2007/0354-60550721127D.pdf

Aleksandar Keković, Zoran Čemerikić, Most Significant Buildings of the Moderne Style Multi-family Housing in Niš 1920-1941., Facta Universitatis – series:Architecture and Civil Engineering, Vol 5, Nº 1, 2007, 1-15. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-4605/2007/0354-46050701001K.pdf

Aleksandar Keković, Marjan Petrović, Formative Characteristics of Moderne Style in Niš, Facta Universitatis – series:Architecture and Civil Engineering, Vol 6, Nº 1, 2008, 51-64. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-4605/2008/0354-46050801051K.pdf

Aleksandar Kadijević, O socrealizmu u beogradskoj arhitekturi i njegovim oprečnim tumačenjima, Nasleđe VIII, Beograd 2008, 75-88. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/9/3_aleksandar_kadijevic_o_socrealizmu.pdf

Dragana Mecanov, Tipologija oblika stambene arhitekture pedesetih godina XX veka u Beogradu, Nasleđe VIII, Beograd 2008, 129-153. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/9/7_dragana_mecanov.pdf

Svetlana Dimitrijević Marković, Irena Sretenović, Beogradska „Fabrika šećera“ – mogućnosti i problemi rehabilitacije, Nasleđe IX, Beograd 2008, 267-276.  http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/9/15_svetlana_dimitrijevic_markovic_irena_sretenovic.pdf

Viktorija Kamilić, Osvrt na delatnost Grupe arhitekata modernog pravca (povodom osamdesetogodišnjice osnivanja), Godišnjak grada Beograda LV-LVI, Beograd 2008-2009,  239-264. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLV-LVI/Godisnjak55-56(2008-2009)-239-264.pdf

Đurđija Borovnjak, Arhitektura dva školska objekta Jovanke Bončić-Katerinić u Beogradu – zgrade Ženske učiteljske škole i Veterinarskog fakulteta, Godišnjak grada Beograda LV-LVI, Beograd 2008-2009,  265-290. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLV-LVI/Godisnjak55-56(2008-2009)-265-290.pdf

Goran Polovina, Tranzitivni oblikovni koncepti na primerima arhitekture Beograda, Nasleđe X, Beograd 2009, 41-64. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/10/2_goran_polovina.pdf

Dragana Mecanov, Arhitektonski konkursi na Novom Beogradu od 1947. do 1970. godine, Nasleđe X, Beograd 2009,113-140. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/10/8_dragana_mecanov.pdf

Mare Janakova Grujić, Zgrada Vojnogeografskog instituta u Beogradu, Nasleđe X, Beograd 2009, 141-158. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/10/9_mare_janakova_grujic.pdf

Milan Popadić, Arhitektura Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Nasleđe X, Beograd 2009, 159-178. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/10/10_milan_popadic.pdf

Valentina Brdar, Beogradski opus arhitekte Ive Kurtovića, Nasleđe X, Beograd 2009, 179-200. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/10/11_valentina_brdar.pdf

Milena Krklješ, Vladimir Kubet, Ksenija Hiel, Interrelationship of Public Spaces and Built-in Corner Buildings Based on the Examples of Modernism in “Mali liman” Area in Novi Sad, Facta Universitatis – series: Architecture and Civil Engineering Vol 7, Nº 2, 2009, 145-153. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-4605/2009/0354-46050902145K.pdf

Bojan M. Bojanić, Aleksej Brkić, teoretičar i praktičar beogradske arhitekture, Godišnjak grada Beograda LVII, Beograd 2010,  241-257. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLVII/godisnjak%202010-241-257.pdf

Željka Manić, Vera Backović, Arhitektura moderne u funkciji promocije Beograda, Arhitektura i Urbanizam 30, Beograd 2010, 47-51.  http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2010/0354-60551030047M.pdf

Dragana Mecanov, Valorizacija arhitekture stambenih zgrada iz perioda moderne, Nasleđe XI, Beograd 2010, 79-101. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/11/7-dragana-mecanov.pdf

Biljana Mišić, O vrednovanju i zaštiti posleratne arhitekture Beograda, Nasleđe XI, Beograd 2010, 193-206. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/11/14-biljana-misic.pdf

Aleksandar Keković, Marjan Petrović, Urban Matrix Formation Models in the Moderne Style Architecture in Niš, Facta Universitatis – series:Architecture and Civil Engineering Vol 8, Nº 4, 2010, 395-401. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-4605/2010/0354-46051004395K.pdf

Marta Vukotić, Značaj „Starog beogradskog sajmišta“ i „Dobrovićevog Generalštaba“ za identitet grada Beograda, Zbornik Muzeja primenjene umetnosti 6/2010, 117-130.  http://www.mpu.rs/zbornik/pdf/zbornik_6/11.pdf

Aleksandar Kadijević, Palavičinijeva kuća na Kopitarevoj gradini – graditeljsko ostvarenje Jaroslava Prhala i Vjekoslava Muršeca, Godišnjak grada Beograda LVIII, Beograd 2011,  110-134.  http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLVIII/GodisnjakLVIII-110-134.pdf

Aleksandra Z. Stamenković, Prilog proučavanju beogradske stambene arhitekture Dragiše Brašovana, Godišnjak grada Beograda LVIII, Beograd 2011,  135-153.  http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLVIII/GodisnjakLVIII-135-153.pdf

Milan Prosen, O arhitekturi vile profesora Dušana Tomića na Dedinju, Godišnjak grada Beograda LVIII, Beograd 2011,  154-169. http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLVIII/GodisnjakLVIII-154-169.pdf

Zlata Vuksanović Macura, Socijalni stanovi Beograda u prvoj polovini 20. veka,  Nasleđe XII, Beograd 2011, 65-89. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/04-zlata-vuksanovic-macura.pdf

Saša Mihajlov, Nastanak i razvoj industrijske zone na desnoj obali Dunava u Beogradu od kraja 19. do sredine 20. veka, Nasleđe XII, Beograd 2011, 91-116. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/05-sasa-mihajlov.pdf

Aleksandar Kadijević, Novinarski dom – značajno ostvarenje hrvatskih arhitekata u Beogradu, Nasleđe XII, Beograd 2011, 117-128.  http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/06-aleksnadar-kadijevic.pdf

Dobrivoje Erić, Prva javna termoelektrična centrala u Beogradu, Nasleđe XII, Beograd 2011, 129-144. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/07-dobrivoje-eric.pdf

Biljana Mišić, Evangelistička crkva – Bitef teatar u Beogradu, Nasleđe XII, Beograd 2011, 145-167. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/08-biljana-misic.pdf

Olga Latinčić, Valerij Vladimirovič Staševski (1882-?) u Beogradu. Podaci iz arhivske građe Istorijskog arhiva Beograda, Nasleđe XII, Beograd 2011, 169-196. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/09-olga-latincic.pdf

Ksenija Ćirić, Beogradski opus slovenačkog arhitekte Ludviga Tomorija, Nasleđe XII, Beograd 2011, 197-202. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/10-ksenija-ciric.pdf

Ivana Vesković, Park prijateljstva u Novom Beogradu, Nasleđe XII, Beograd 2011, 203-216. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/11-ivana-veskovic.pdf

Ljiljana Blagojević, Transkulturalni itinereri arhitekta Milana Zlokovića,  Arhitektura i Urbanizam 32,  Beograd 2011, 3-15. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2011/0354-60551132003B.pdf

Dijana Milašinović Marić, Razvojni tokovi u srpskoj arhitekturi od 1945. do 1961. godine, Arhitektura i Urbanizam 33,  Beograd 2011, 3-15. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2011/0354-60551133003M.pdf

Aleksandar Kadijević, Newer Serbian architecture and its audience, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 39, Novi Sad 2011, 253-269. http://www.maticasrpska.org.rs/wordpress/assets/likovna_39.pdf

Aleksandar Kadijević, Hrvatski arhitekti u izgradnji Beograda u 20. stoljeću, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Vol. 19, No. 2(42), Zagreb 2011, 466-477. https://www.academia.edu/21287967/Hrvatski_arhitekti_u_izgradnji_Beograda_u_20.stolje%C4%87u_Prostor_42_Zagreb_2011_467-477     /     https://hrcak.srce.hr/75564    – OVDE JE PROBLEMATIČAN LINK (ILI/ILI)

Aleksandar Kadijević, Industrijska arhitektura Beograda i Srbije: problemi istraživanja i tumačenja, Godišnjak grada Beograda LIX, Beograd 2012,  11-36.  http://www.mgb.org.rs/images/godisnjaci/GodisnjakLIX/a.kadijevic-industrijska-arhitektura-GodisnjakLIX.pdf

Aleksandar Kadijević, Ekspresionizam u beogradskoj arhitekturi (1918-1941), Nasleđe XIII, Beograd 2012, http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/11/4-aleksandar-kadijevic.pdf

Zlata Vuksanović Macura, Plan Emila Hopea i Ota Šentala za Kotež Neimar, Nasleđe XIII, Beograd 2012, 79-91. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/11/5-zlata-vuksanovic-macura.pdf

Simonida Rkalović, Hotel „Astoria, Nasleđe XIII, Beograd 2012,103-109. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/11/7-simonida-rkalovic.pdf

Biljana Mišić, Muzej Vazduhoplovstva u Beogradu, Nasleđe XIII, Beograd 2012, 127-151. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/11/9-biljana-misic.pdf

Vladana Putnik, Prilog proučavanju razvojnih tokova međuratne stambene arhitekture Beograda, Nasleđe XIII, Beograd 2012, 153-166. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/11/10-vladana-putnik.pdf

Marko Matejić, Prilog proučavanju zgrade Generalaštaba arhitekte Nikole Dobrovića: koncept i iskustvo prostora, Nasleđe XIII, Beograd 2012, 167-183.  http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/11/11-marko-matejic.pdf

Ljiljana Blagojević, Transpozicija duha i karaktera italijansko-mediteranske arhitekture u ranim projektima Milana Zlokovića, Arhitektura i urbanizam 34, Beograd 2012, 3-13.  http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2012/0354-60551234003B.pdf

Branislav Folic, The contribution to the research into the role of Bogdan Bogdanović in the creation of the New school of architecture in Belgrade, Spatium 27, Belgrade 2012, 19-25. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-569X/2012/1450-569X1227019F.pdf

Biljana Mišić, Hangar starog aerodroma – svedočanstvo prvog vazdušnog pristaništa u Beogradu, Nasleđe XIV, Beograd 2013, 95-114. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2014/01/Nasledje14/6-biljana-misic.pdf

Aleksadnar Jahontov i Milan Prosen, Stvaralaštvo arhitekte Vasiljeviča Vasiljeva i njegov beogradski opus (maj 1921 – februar 1923), Nasleđe XIV, Beograd 2013, 115-133. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2014/01/Nasledje14/7-aleksandar-j-milan-prosen.pdf

Milan Prosen, Palata Privilegovane agrarne banke u Beogradu, Nasleđe XV, Beograd 2014, 63-76. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2014/nasledje-15/5-milan-prosen.pdf

Ksenija Ćirić, Internat studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Nasleđe XV, Beograd 2014, 77-83. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2014/nasledje-15/6-ksenija-ciric.pdf

Bojana Ibrajter Gazibara, Prilog proučavanju Doma štampe u Beogradu, Nasleđe XV, Beograd 2014, 85-97. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2014/nasledje-15/7-bojana-ibrajter-gazibara.pdf

Goran Anđelković, Zgrada u Pariskoj 14, Nasleđe XV, Beograd 2014, 99-112. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2014/nasledje-15/8-goran-andjelkovic.pdf

Dragana Mecanov, Prilog proučavanju graditeljskog opusa „Biroa za studije“ u Beogradu, Nasleđe XV, Beograd 2014, 147-167. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2014/nasledje-15/12-dragana-mecanov.pdf

Dragana Mecanov, Prilog proučavanju odnosa skulpture i slikarstva u modernoj arhitekturi Beograda u drugoj polovini XX veka, Zbornik Muzeja primenjene umetnosti 10/2014, 47-57.  http://www.mpu.rs/zbornik/pdf/zbornik_10/7.pdf

Vladana Putnik, Ulazni portali i holovi stambenih zgrada u Beogradu (1918-1941), Nasleđe XVI, Beograd 2015, 43-55. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2015/12/3_N16_vladana_putnik.pdf

Marko Stojanović, Antituberkulozni dispanzer u Mladenovcu arhitekte Milorada Pantovića, Nasleđe XVI, Beograd 2015, 57-64. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2015/12/4_N16_marko_stojanovic.pdf

Đorđe Alfirević, Razgovor o brutalizmu: Intervju sa arhitektom Ljupkom Ćurčićem, Arhitektura i urbanizam 41, Beograd 2015, 69-74.  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2015/0354-60551541069A.pdf

Saša Mihajlov, Farbrika „Teleoptik“ u Zemunu, Nasleđe XVII, Beograd 2016, 53-71. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2016/11/53-71-sasa-mihajlov.pdf

Dragana Mecanov, Uticaj sistema prefabrikovane gradnje na arhitekturu Beograda, Nasleđe XVII, Beograd 2016, 97-124. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2016/11/97-124-dragana-mecanov.pdf

Marina Pavlović, Tri nerealizovana projekta u Bulevaru Kralja Aleksandra – iz Petogodišnjeg plana razvoja Beograda 1947-1951., Nasleđe XVII, Beograd 2016, 125-138. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2016/11/125-138-marina-pavlovic.pdf

Đorđe Alfirević, Razgovor o brutalizmu: Intervju sa arhitektom Branislavom Jovinom, Arhitektura i urbanizam 42, Beograd 2016, 67-72.  http://www.alfirevic.com/wp-content/uploads/2016/08/Razgovor-o-brutalizmu-Intervju-sa-arhitektom-Branislavom-Jovinom.pdf

Sonja Jankov, Pionirski gradovi u post-jugoslovenskom kontekstu, Arhitektura i urbanizam 44, Beograd 2017, 47-53. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2017/0354-60551744047J.pdf

Dijana Milašinović Marić, Elementi regionalne arhitekture u delu arhitekte Ivana Antića, Arhitektura i urbanizam 44, Beograd 2017, 21-30. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2017/0354-60551744021M.pdf

Ljubica Radovanović, Zgrada „Hempro“ na Terazijama, Nasleđe XIX, Beograd 2018, 23-33. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2019/10/02-ljubica-radovanovic.pdf

Ivana Vesković i Jelica Jovanović, Izgradnja blokova 21, 22, 23 centralne zone Novog Beograda i njihov značaj u okviru kulturnog nasleđa Beograda, Nasleđe XIX, Beograd 2018, 35-51. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2019/10/03-ivana-veskovic-jelica-jovanovic.pdf