_Virtuelna biblioteka

Dobrodošli u Virtuelnu biblioteku Do.co.mo.mo. Srbija.

Digitalizacija stručnih časopisa i izrada indeksirane baze je započeta tokom 2014. godine digitalizacijom časopisa „Arhitektura urbanizam“, nakon što je ustanovljeno da ni jedna od biblioteka u Srbiji ne poseduje kompletirana godišta ovog izuzetno važnog časopisa. Projekat je nastavljen sa digitalizacijom časopisa „Urbanizam Beograda“ u susret proslavi 70 godina od osnivanja Urbanističkog zavoda Beograda, kao i časopisa Komunikacija koji je publikovan u okviru Centra za planiranje urbanog razvoja. Kroz stalnu komunikaciju sa članstvom i širom publikom, ukazano je na potrebu stvaranja digitalnih baza stručne literature i periodike, koja postoji i čiji je fond obiman, ali je isključivo u analognim formatima i dostupna manjem krugu istraživača. Projekat je prvi korak u izradi digitalnih biblioteka retke stručne literature o modernom pokretu u arhitekturi u Srbiji, a čiji je cilj isključivo povećanje dostupnosti ove građe svim zainteresovanim istraživačima u Srbiji i širom sveta.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Inženjerske komore Srbije, a realizovan u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda i strukovnim udruženjem Grupa arhitekata, Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije, Muzejem nauke i tehnike i Urbanističkim zavodom Beograda.

Do.co.mo.mo. Srbija nije vlasnik prava na reprodukciju materijala; fotografije, crteži i tekstovi mogu podlagati autorskim pravima. Pribavljanje prava za reprodukciju i objavljivanje je Vaša odgovornost.

Arhitektura urbanizam

Urbanizam Beograda

Komunikacije