_O nama

Do.co.mo.mo.  Srbija (Do.ko.mo.mo. Srbija) nacionalna sekcija „Međunarodne radne grupe za dokumentaciju i konzervaciju građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi“ Do.co.mo.mo. International.

Do.co.mo.mo. je akronim izveden od engleskih reči „DOcumentation and COnservation of buildings, sites and neighborhoods of the MOdern MOvement“. Do.co.mo.mo. International je osnovan 1988. godine u Holandiji kao reakcija struke na ubrzanu devastaciju i potpuni nestanak objekata modernog pokreta širom sveta. Danas postoji 69 nacionalnih i regionalnih radnih grupa u svetu, sa oko 2000 aktivnih članova.

Do.co.mo.mo. Srbija registrovan je u okviru Društva arhitekata Beograda (DAB), kao nacionalna radna grupa koja okuplja stručnjake, naime arhitekte, konzervatore i istoričare umetnosti i arhitekture, koji se bave modernim pokretom u arhitekturi i urbanizmu Srbije.  Docomomo Srbija otvorena je za razne vidove saradnje sa zainteresovanim pojedincima, grupama i institucijama na projektima radne grupe i na ostvarenju postavljenih ciljeva.

Do.co.mo.mo. International: www.docomomo.com

Misija

Misija Do.co.mo.mo. Srbija jeste rad na edukaciji javnosti i popularizaciji arhitekture modernizma u Srbiji, kao i predstavljanje dela nacionalnog modernog pokreta svetskoj javnosti.

Do.co.mo.mo. Srbija radi na pronalaženju, sređivanju i prezentaciji dokumentacije o objektima, naseljima, pejzažima i lokacijama koji pripadaju modernom pokretu u arhitekturi.

Do.co.mo.mo. Srbija pomaže zaštitu i obnovu objekata modernog pokreta u arhitekturi i bori se protiv njihove devastacije.

Do.co.mo.mo. Srbija radi na unapređenju i aktivnoj razmeni saznanja u oblasti konzervacije, dokumentovanja i prezentacije objekata modernog pokreta u arhitekturi.

Deklaracija iz Ajndhovena

Glavni ciljevi Do.co.mo.mo. su formulisani Deklaracijom iz Ajndhovena, koja je objavljena kao skup zaključaka sa osnivačke konferencije 1990. godine u Ajndhovenu:

– Ukazati javnosti, vlastima, profesionalcima i akademskoj javnosti koja se bavi građenom sredinom na značaj modernog pokreta u arhitekturi.

– Identifikovati i promovisati dokumenta o delima modernog pokreta u arhitekturi, uključujući registre, crteže, fotografije, arhive i druga dokumenta.

– Negovati razvoj odgovarajućih tehnika i metoda konzervacije i distribuirati saznanja raznim profesijama uključenim u zaštitu spomenika kulture.

– Protiviti se destrukciji i devastaciji značajnih dela modernog pokreta u arhitekturi.

– Pronalaziti i prikupljati sredstva za dokumentovanje i konzervaciju.

– Istraživati i graditi saznanja o modernom pokretu u arhitekturi.