_Atlas stanovanja

Adresa
Ugao ulica Bulevar Oslobođenja 140/146/152 i Ilije Strele 2/4, Leskovac
Godina
početak izgradnje 1956
završetak izgradnje 1957
Ime arhitekte/urbaniste
Stjepan Zaležak
Firma koja je gradila
n.n.
Firma koja je projektovala
Generalni plan, Beograd
Tipologija
Arhitektura - Višeporodična/kolektivna, Lamela
Urbanizam - Parcela-objekat
Ključne reči
Zaležak, Kolektivno stanovanje, Leskovac

Stambena zgrada na uglu ulica Maršala Tita i Ilije Strele

Stambena zgrada u Leskovcu na uglu ulica Bulevar Oslobođenja i Ilije Strele projektovana je 1956. godine, a završena naredne 1957. Projekat je izrađen u okviru Ateljea za urbanizam i arhitektonsko projektovanje „Generalni plan“ Beograd, a glavni arhitekta bio je Stjepan Zaležak. Nadovezuje se na zgradu Tehnološkog fakulteta, a nalazi se na centralnoj urbanističkoj osi grada. Plan osnove zgrade prostire se u dve ulice, ima oblik ćiriličnog slova „G“ sa uglom od 110 stepeni. Krak zgrade u Bulevaru Oslobođenja dužine je 58 metara i ima tri ulaza na brojevima 140/146/152. U prizemlju se nalaze prostori komercijalne namene, a spratnost stambenog dela iznad je pet spratova. Osnove prizemlja i spratova podeljene su stepenišnim traktovima na četiri celine – dve bočne sa po četiri dvokrilna prozora na svim spratovima (od toga leva celina bliža uglu ulica sadrži i jedan red uvučenih terasa, čije ograde ne iskaču od nivoa fasade; četiri od pet terasa su naknadno zastakljene i zatvorene četvorokrilnim prozorima nejednake obrade) i dve središnje sa po šest dvokrilnih prozora od kojih su po dva središnja vezana betonskim ispustom koji imitira balkon, čime se postigla dinamičnost i razbila monotonija jednoličnih redova prozora. Vertikalna podeljenost fasade postignuta je zastakljivanjem stepenišnih traktova i trima betonskim kubusnim izlazima na krovnu terasu koji se nastavljaju na stepenišne traktove. Horizontalna podeljenost još je dodatno naglašena plitkim betonskim trakama između spratova.

Dužina kraka zgrade u ulici Ilije Strele iznosi 30 metara i ima dva ulaza na brojevima 2/4. U prizemnom delu ovog krila nalaze se stanovi. Vertikalna i horizontalna podela fasade ista je i na ovom kraku zgrade, s tim da je jedan središnji deo sa po šest prozora i balkonskim betonskim ispustima oivičen sa dva stepenišna trakta u čijem su prizemlju ulazi u zgradu i dva bočna segmenta sa po tri dvokrilna prozora.

Prema primedbama Komisije za reviziju projekta trebalo je napraviti bolje veze između skloništa, ili ih čak objediniti, što nije urađeno, kao ni predviđeni pomoćni izlaz. Primedbe su se odnosile i na veličinu i broj sušara, jedna je naknadno dodata s kraja krila u ulici Bulevar Oslobođenja. Obrada fasade se u crtežu razlikuje od realizacije.

 

Izvori

Istorijski arhiv Leskovaca, GNO. LESKOVAC. FASCIKLA br. 1/146. GODINA  1957.

 

Podnosilac izveštaja

Jana Gligorijević, istoričar umetnosti