_Atlas stanovanja

Adresa
Objekti se nalaze na lokaciji oivičenoj ulicama Sretena Mladenovića Mike i Patrijarha Joanikija. U centralnom delu naselja Kneževac-Kijevo, između Vidikovca i Labudovog brda, ka Ibarskoj magistrali. Opština Rakovica, Beograd.
Godina
početak izgradnje 1973
završetak izgradnje 1973
Ime arhitekte/urbaniste
Aleksandar Đokić, Mihailo Čanak
Firma koja je gradila
Firma koja je projektovala
Tipologija
Arhitektura - Višeporodična/kolektivna, Kula
Urbanizam - Stambeno naselje
Ključne reči
Aleksandar Đokić, Mihailo Čanak, Naselje Kneževac-Kijevo

Naselje Kneževac-Kijevo – Ibarska kapija – Tip B

Prema konkursnom rešenju, stambenu grupaciju označenu kao tip B trebalo je da čine tri objekta koja bi se nalazila u južnom delu kompleksa i čija je spratnost trebalo da iznosi P+4 etaža. Ova grupacija je naknadno pozicionirana u centralnom delu naselja Kneževac-Kijevo, uz Ibarski put, a usled konfiguracije terena je predviđeno da ovi objekti predstavljaju glavni visinski akcenat naselja. Izgrađeno je pet objekata ovoga tipa, a njihova visina iznosi čak P+20 sa potkrovljima. Višespratnice su postavljene na denivelisanom platou, zrakasto usmerene prema Ibarskom putu i pokrenute u horizontalnom i vertikalnom planu.

Prilikom rešavanja tipkih etaža i obzirom da je reč o objektima velike spratnosti, autori u naročitu pažnju posvetili ublažavanju potencijalnih strahova stanara. Tako su zajedničke komunikacije prirodno osvetljene, a stanovi su prostrani, dvostrano orijentisani i sa izlazom na po dva balkona. Tipsku osnovu iz konkursnog rešenja činile su četiri stambene jedinice, simetrično raspoređene oko centralno pozicioniranih vertikalnih komunikacija. Finalno rešenje tipske etaže sastoji se iz tri stambene jedinice, jedne trosobne i dve četvorosobne. Osnovni princip prilikom rešavanja stanova bilo je pozicioniranje dnevnog boravka, kuhinje i terase oko prostrane trpezarije, dok je spavaći deo stanova neznatno odvojen od dnevne zone. U svim stanovima funkcionalne zone su jasno razgraničene i ostvarene su brojne cirkularne veze koje doprinose većoj prostornosti.

Finalna obloga fasada izvedna je u crvenoj opeci, sa usecima u vidu balkonskih vertikala i zastakljenim vertikalama francuskih balkona i prozora. Skulpturalnost masa je postignuta stepenovanjem glavnih vertikalnih kubusa, uz zanemarivanje sekundarne plastike. Originalni likovni izraz ovih objekata je u najvećoj meri očuvan i oni su pošteđeni naknadnih intervencija u vidu divljih nadgradnji. Jedine izmene na ovim zgradama pojavljuju se u vidu intervencija manjeg obima. Reč je o vidljivim sanacijama pojedinih delova fasade i nadstrešnicama na ravnim krovovima, u delovima objekata niže spratnosti.

 

Podnosilac izveštaja

Aleksandra Jevtović