_Velika nagrada

Velika nagrada 8: Milica Šterić
Broj izdanja 8
Godina 1982
Beograd