_Velika nagrada

Velika nagrada 22: Aleksandar Keković
Broj izdanja 22
Godina 1982
Beograd