_Fototeka CS IMS

Centralna zona Novog Beograda II
Broj izdanja 2/1979
Godina 1979
Beograd