_Fototeka CS IMS

Centralna zona Novog Beograda I
Broj izdanja 1/1978
Godina 1978
Beograd